Strona Produktu

CLO SUR P.A.D.

Opatrunek hemostatyczny przeznaczony do uzyskiwania hemostazy w miejscu dostępu po wykonaniu zabiegu endowaskularnego. Wykonany całkowicie z chitosanu opatrunek ten jest całkowicie obojętny biologicznie, wskazany jest także do stosowania jako bariera mikrobiologiczna przez okres 6 dni, zabezpieczając pacjenta przez zakażeniem przezcewnikowym. Skuteczność działania CLO SUR P.A.D. umożliwia uruchomienie pacjenta w znacznie krótszym czasie, niż przy zastosowaniu metody kompresji manualnej, co ma szczególne znacznie w przypadku dostępu udowego. Skuteczny do średnicy nakłucia 8F.