Strona Produktu

ISTHUMS LOGIC

Najnowszej generacji powłoka iCarbofilm zapewnia bardzo szybką endotelizację stentu, dzięki czemu możliwe jest skrócenie DAT, lub zastąpienie jej terapią samym kwasem acetylosalicylowym, co potwierdzają badania kliniczne. Oznacza to bardzo niski wskaźnik zakrzepicy w stencie oraz możliwość wykonywania zabiegów także u pacjentów z przeciwwskazaniem do stosowania DAT. Konstrukcja stentu zapewnia jednolite i właściwe podparcie zmiany po implantacji i zachowanie parametrów mechanicznych stentu niezależnie od jego rozmiaru, a także wysoką siłę radialną oraz zerowe skracanie stentu przy rozprężeniu. Markery umieszczone także na stencie zapewniają jego doskonałą widoczność w skopii, a szeroka gama rozmiarów stentu oraz długości szaftu umożliwiają dobór odpowiedniego stentu do każdej zmiany w dedykowanym obszarze.