Strona Produktu

JETSTREAM SC

Cewnik przeznaczony do zabiegów w tętnicach o minimalnej średnicy 2,5mm (cewnik SC 1,6mm) oraz 2,75mm (cewnik SC 1,85mm). Niezwykle skuteczne połączenie aterektomu pracującego dystalną końcówką i aktywnego trombektomu pozwala na leczenie zmian o złożonej mofrologii oraz podnosi bezpieczeństwo zabiegu przez minimalizację ryzyka wystąpienia embolizacji dystalnej. Skuteczne odbarczenie naczynia i jego udrożnienie może eliminować konieczność implantacji stentu. Dzięki konstrukcji głowicy roboczej cewnik jest niezwykle bezpieczny. Zestaw składa się z cewnika, jednostki sterującej z pilotem, drenów, przewodu łączącego z konsolą oraz worka zbiorczego. Wszystkie elementy dostarczane są w stanie sterylnym, połączone i gotowe do użycia.