Strona Produktu

JETSTREAM XC

Cewnik przeznaczony do zabiegów w tętnicach powyżej kolana. Technologia rozkładanych skrzydełek umożliwia zaopatrywanie zmian wielopoziomowych jednym cewnikiem oferując możliwość uzyskiwania dwóch średnic światła. Niezwykle skuteczne połączenie aterektomu pracującego dystalną końcówką i aktywnego trombektomu pozwala na leczenie zmian o złożonej mofrologii oraz podnosi bezpieczeństwo zabiegu przez minimalizację ryzyka wystąpienia embolizacji dystalnej. Skuteczne odbarczenie naczynia i jego udrożnienie może eliminować konieczność implantacji stentu. Dzięki konstrukcji głowicy roboczej cewnik jest niezwykle bezpieczny. Zestaw składa się z cewnika, jednostki sterującej z pilotem, drenów, przewodu łączącego z konsolą oraz worka zbiorczego. Wszystkie elementy dostarczane są w stanie sterylnym, połączone i gotowe do użycia.