Kontakt

ProCardia Medical sp. z o.o.
ul. rtm. W. Pileckiego 63
02-781 Warszawa

info@procardia.pl

22 409 43 90

Wyświetl większą mapę
pdf do wydruku

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (miejsce przechowywania dokumentacji spółki),
KRS: 0000174150,
NIP: 951-208- 64-52,
REGON: 015560894,
Kapitał Zakładowy 100 000,00 PLN (wpłacony w całości).