MAK / S-MAK

System umożliwiający uzyskanie dostępu do naczynia metodą Seldingera, predylatacje duktu i wprowadzenie prowadnika 0,035″ lub 0,038″, po którym dostarczona zostanie właściwa koszulka zabiegowa. MAK przydatny jest w przypadku pacjentów z utrudnionym dostępem naczyniowym. W skład zestawu wchodzi igła, miniprowadnik 0,018″, dylatora i samego MAK. Wersja S-MAK posiada znacznie sztywniejszy dylator, co może być przydatne w przypadku pacjentów z zabliźnioną tkanką.