Strona Produktu

RADIX 2

Powłoka Carbofilm przyspiesza endotelizację i zmniejsza ryzyko powstania restenozy w stencie, co jest szczególnie częste w przypadku stentów nerkowych. Stent posiada markery na każdym końcu, oraz cechuje się zerowym skracaniem, co ułatwia precyzyjne pozycjonowanie i redukcję ryzyka wystawania stentu do aorty. Konstrukcja stentu zapewnia jednolite i właściwe podparcie zmiany po implantacji. Długie stenty posiadają progresywnie zmieniające się komórki co jednocześnie zapewnia dobre podparcie w części proksymalnej oraz elastyczność w części dystalnej. Elastyczny odcinek RX umożliwia szybkie dostarczenie stentu, dostępne są dwie długości szaftu umożliwiające wykonanie zabiegu z dowolnego dostępu.

folder

www.cidvascular.com" target="new">

strona producenta

Zapytaj o produkt