Strona Produktu

REGALIA XS

Prowadnik dedykowany do zabiegów BtK. Połączenie sztywnego szaftu z bardzo elastyczną i niezwykle hydrofilną końcówką umożliwia pokonywanie okluzji techniką „sliding” a następnie dostarczenie narzędzi interwencyjnych do dystalnie położonych zmian, bez względu na krętość naczyń. Płaszcz polimerowy na końcówce roboczej z dodatkowym pokryciem hydrofilnym umożliwia prowadnikowi Regalia podążanie za prądem krwi i odnajdowanie mikrokanałów w obrębie okluzji, dzięki czemu przechodzi on przez zmianę bez użycia siły.