4 dni z prowadnikami Asahi, czyli Asahi PTA tour

Wraz z przedstawicielami firmy Asahi (japońskiego producenta prowadników do procedur naczyniowych) w dniach 8-11.02 gościliśmy w szpitalach w Bytomiu, Krakowie, Mielcu i Przemyślu. Każdy dzień warsztatowy rozpoczynał się krótką prezentacją, a potem odbywały się ćwiczenia na symulatorze Etoss i zabiegi z użyciem prowadników Asahi.

Po tych czterech dniach i kilku zabiegach zgromadziliśmy garść cennych uwag i wskazówek:

  • operatorzy podkreślali wielokrotnie doskonałą sterowalność prowadników Asahi;
  • dobranie właściwego prowadnika do charakteru zmiany i anatomii naczyń jest niezwykle istotne w powodzeniu zabiegu;
  • w przypadku zabiegów typu CTO standardowym wydaje się wymienianie prowadników podczas postępu zabiegu lub w razie braku postępu;
  • różne prowadniki Asahi dedykowane są do różnych technik pokonywania CTO;
  • końcówkę prowadnika można kształtować przy użyciu igły tępej, tzw.: guide wire insertion tool Merit Medical – ten prosty trik może ułatwić operowanie prowadnikiem w naczyniu.

 

Poniżej kilka ciekawych przypadków.

Pacjent 1 – Zmiana w tętnicy podkolanowej.
W związku z tym, że w naczyniu był przepływ użyto prowadnika Treasure Floppy. Okazało się jednak, że zmiana była zbyt twarda dla tego produktu i postanowiono zamienić go na Treasure 12 oraz użyć metody wkręcania w zmianę. Po przejściu przez zmianę, prowadnik zmieniono na RegaliaXS i metodą wślizgiwania się pokonano zmianę.

 

Pacjent 1 przed zabiegiem                                   Pacjent 1 po zabiegu

   Pacjent 1 – przed zabiegiem                           Pacjent 1 – po zabiegu

 

Pacjent 2 – CTO w tętnicy udowej powierzchniowej, zmiana zwapniała.

Zastosowano prowadnik Treasure 12 i po nieudanej próbie przejścia przez zmianę zamieniono go na Astato30 (siła nacisku 30g). Po pokonaniu CTO powrócono do prowadnika Treasure 12.

 

Pacjent 2 przed zabiegiem                  Pacjent 2 po pokonaniu zmiany przez prowadnik

     Pacjent 2 – przed zabiegiem                        Pacjent 2 – po pokonaniu zmiany

                przez prowadnik

 

Pacjent 3 – CTO w tętnicy udowej powierzchniowej – druga próba udrożnienia (po upływie miesiąca od nieudanej interwencji).
Zabieg rozpoczęto prowadnikiem Astato30 z uwagi na bardzo uwapnioną zmianę w proksymalnej części zmiany. Ponieważ za zmianą widać było mikro kanały, po przejściu niedrożności zmieniono prowadnik na Regalia XS i dokończono zabieg z sukcesem. Pokonanie tej zmiany nie byłoby możliwe bez prowadnika Asahi.

 

Pacjent 3 przed zabiegiem                                          Pacjent 3 po zabiegu

Pacjent 3 – przed zabiegiem                          Pacjent 3 – po zabiegu

 

Pacjent 4 – Mocno uwapniona niedrożność w tętnicy udowej powierzchniowej na krótkim odcinku oraz zmiana na dłuższym odcinku pod kolanem.
Pierwszym prowadnikiem, który zastosowano, był Treasure 12. Pokonał on zmianę. Zastąpiono go Treasure Floppy. Po dojściu do zmiany pod kolanem ponownie użyto Treasure 12 i przeprowadzono go przez zmianę.

 

Pacjent 4 przed zabiegiem                                           Pacjent 4 w trakcie zabiegu                                    Pacjent 4 po zabiegu

Pacjent 4 – przed zabiegiem                             Pacjent 4 – w trakcie zabiegu                           Pacjent 4 – po zabiegu

 

Pacjent 5 – Niedrożność w tętnicy podkolanowej.
Próba penetracji zmiany prowadnikiem Treasure 12 nie przynosiła wyników, ponieważ odbijał się on od zwapnień w zmianie. Prowadnik zamieniono na Astato30 i to pozwoliło pokonać niedrożność metodą pusch and pull.

 

Pacjent 5 przed zabiegiem                                                 Pacjent 5 po zabiegu

Pacjent 5 – przed zabiegiem                                   Pacjent 5 – po zabiegu