50 000 pacjentów na świecie przebadanych systemem Opsens

Firma Opsens Inc. ogłosiła, że ponad 50 000 pacjentów zostało zbadanych za pomocą OptoWire ™, prowadnika używanego do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego FFR w diagnostyce i leczeniu chorych ze schorzeniami naczyń wieńcowych.
 
Wykorzystanie prowadników do pomiaru FFR przy ocenie zwężeń naczyń wieńcowych wzrasta i jest teraz uważane za złoty standard. Dane kliniczne wykazały zmniejszenie śmiertelności u pacjentów ocenianych przy użyciu tej technologii.
 
OptoWire™ odróżnia się od konkurencji pod względem skuteczności w dotarciu do zmiany, a także niezawodności i dokładności czujnika światłowodowego drugiej generacji. Wprowadzenie na rynek OptoWire™ wzrosło w szybkim tempie, a firma Opsens zaczęła komercjalizację OptoWire™ w ponad 30 krajach, ze szczególnym wzrostem w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Produkt jest dostępny i z powodzeniem używany do diagnozowania pacjentów w polskich szpitalach.