7 zasad CTO-PCI

W czasopiśmie Circulation American Heart Association opublikowane zostały wytyczne wykonywania zabiegów PCI mających na celu udrażnianie zmian typu CTO. W oparciu o doświadczenie operatorów z ośrodków, które odnotowują wysoki wskaźnik udanych procedur CTO przy akceptowalnym poziomie powikłań, opracowano 7 zasad określonych jako najlepsze praktyki dla CTO-PCI:

 

1. Podstawowym wskazaniem do zabiegu CTO-PCI są silne objawy niedokrwienne wynikające z występowania zmiany CTO.

 

2. Dla bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu CTO-PCI kluczowa jest dokładna diagnostyka (obustronna angiografia wieńcowa oraz, jeśli jest dostępna, tomografia komputerowa naczyń wieńcowych).

 

3. Zabieg CTO wymaga precyzyjnej manipulacji prowadnikiem, a często też wymiany prowadnika, dlatego niezbędne jest stosowanie mikrocewnika.

 

4. Przy zabiegach CTO wykorzystywane są techniki: antegrade (najczęściej stosowana jako pierwszy wybór), dyssekcji, reentry (ponownego wejścia) czy retrograde. Są one komplementarnymi i niezbędnymi metodami pokonywania zmiany.

 

5. Jeżeli początkowo wybrana technika przejścia przez zmianę nie powiedzie się, należy stosować alternatywne techniki. Zwiększa to prawdopodobieństwo powodzenia procedury, skraca czas zabiegu oraz zmniejsza dawki stosowanego promieniowania i kontrastu.

 

6. Specjalistyczna wiedza w zakresie CTO-PCI oraz dostępność dedykowanego sprzętu zwiększają prawdopodobieństwo powodzenia zabiegu oraz obniżają ryzyko powikłań.

 

7. Dokładność podczas przygotowania zmiany i implantacji stentu (często wymagająca dodatkowego obrazowania) jest niezbędna dla skutecznego leczenia i zminimalizowania ryzyka krótko- i długoterminowych zdarzeń niepożądanych.

 

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie internetowej czasopisma.