Analiza dotycząca czynników wpływających na skuteczność WEB w leczeniu tętniaków

Na stronie internetowej Journal of Neurointerventional Surgery opublikowany został artykuł podsumowujący wyniki badania dotyczącego oceny czynników decydujących o stopniu zamknięcia tętniaka mózgu po embolizacji z użyciem WEB. Retrospektywnej analizie poddano 113 pacjentów  ze 114 tętniakami leczonymi z wykorzystaniem urządzenia WEB w trzech niemieckich ośrodkach od maja 2011 r. do lutego 2018 r. Po 6 miesiącach od zabiegu wśród 98 pacjentów wykonano badanie angiograficzne celem weryfikacji stopnia embolizacji tętniaka. Badaniu i ocenie podlegały również szczegóły anatomiczne i aspekty proceduralne celem określenia ich wpływu na całkowitą lub nie embolizację tętniaka.
 

Główne wnioski z badania są następujące:
 

• Kompletne zamknięcie tętniaka nastąpiło u 62,2 % pacjentów leczonych z użyciem WEB.

• Ponowne leczenie endowaskularne konieczne było u 15,3 % pacjentów (dla porównania: w przypadku tradycyjnej metody leczenia z użyciem spirali embolizacyjnych odsetek ten wynosi 25%).

• W analizie podgrupy obejmującej 71 tętniaków leczonych z wykorzystaniem tylko WEB, zaobserwowano związek pomiędzy początkowym niekompletnym zamknięciem tętniaka oraz płcią męską a pozostałościami tętniaka w badaniu angiograficznym po 6 miesiącach. Dodatkowo analiza wykazała korelację pomiędzy wysokością tętniaka a występowaniem nawrotu.

 
Badacze podkreślili, że WEB zapewnia wysoki wskaźnik prawidłowego zamknięcia tętniaka mózgu nawet w przypadku skomplikowanych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szyi.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami badania na stronie internetowej.