Badania potwierdzają wiarygodność pomiarów dPR

W ostatnim wydaniu „Kardiologii Inwazyjnej” opublikowana została praca dr n. med. Jacka Bila, gdzie omówiono nowe metody pomiaru gradientu ciśnienia przez zwężenie w warunkach spoczynkowych, takie jak dPR i RFR. Autor przytoczył wyniki badań klinicznych, które potwierdziły, że wszystkie spoczynkowe wskaźniki oparte na gradiencie ciśnień (dPR, iFR oraz RFR) mogą zostać stosowane przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych u pacjentów z chorobą wieńcową.
 

Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) jest złotym standardem w ocenie istotności zwężenia światła naczyń krwionośnych. Wymaga jednak maksymalnego i stabilnego przekrwienia, które uzyskuje się poprzez farmakologiczną stymulację pracy serca. Coraz częściej w pracowniach hemodynamiki stosowane są także metody spoczynkowego pomiaru gradientu ciśnienia w zwężonym naczyniu. Jedną z takich metod jest pomiar dPR (diastolic pressure ratio) przy użyciu prowadnika światłowodowego z czujnikiem ciśnienia OptoWire oraz OptoMonitora.
 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.