Badanie NCSI potwierdza wzrost przeżywalności we wstrząsie kardiogennym dzięki zastosowaniu pompy Impella

Badanie National Cardiogenic Shock Initiative Study (NCSI), prowadzone przez dr Williama W. O’Neilla, FACC, FSCAI z Henry Ford Health System w Stanach Zjednoczonych, dotyczy wpływu systemu wspomagania pracy lewej komory serca Impella na przeżywalność pacjentów we wstrząsie kardiogennym, będącym powikłaniem ostrego zawału mięśnia sercowego (AMICS). Najnowsze dane obejmują 171 pacjentów we wstrząsie, którzy byli leczeni w 35 amerykańskich ośrodkach. W grupie tej 72% osób przeżyło wstrząs kardiogenny z potwierdzoną regeneracją serca na poziomie 98% przy wypisie ze szpitala.
 

Pacjenci objęci badaniem leczeni byli według protokołu NCSI, który zawiera wytyczne bazujące na najlepszych praktykach – implantacji pompy Impella przed PCI, wczesnym wykryciu wstrząsu i zminimalizowaniu podawania leków inotropowych. Taki model postępowania został określony na podstawie badania cVAD (retrospektywna analiza baz danych firmy Abiomed: Abiomed’s Impella Quality (IQ) Database oraz U.S. Impella Registry) oraz prospektywnie potwierdzony w badaniu Detroit CSI.
 

Badacze NCSI reprezentują największą grupę roboczą zajmującą się wpływem mechanicznego wspomagania krążenia u pacjentów AMICS. Celem zespołu jest zwiększenie wskaźnika przeżywalności we wstrząsie kardiogennym, który przez ostatnie 20 lat utrzymywał się na poziomie około 50%, oraz zapewnienie odciążenia pracy serca w celu jego regeneracji.
 

Wyniki badania zaprezentowane podczas sesji naukowych Society for Cardiovascular Angiography & Interventions (SCAI) 2019 oraz opublikowane w Catheterization and Cardiovascular Interventions (CCI) potwierdzają, że postępowanie wg protokołu NCSI zwiększa wskaźnik przeżycia we wstrząsie kardiogennym.
Więcej informacji na temat badania NCSI można znaleźć na stronie Protected PCI Community.