Trombektomia mechaniczna w udarach niedokrwiennych mózgu – wyniki badań przy 2-letnim follow-up

Dotychczasowe badania, dotyczące wyników leczenia pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu różnymi metodami, obejmowały okres 90 dni od rozpoczęcia leczenia. W tym roku po raz pierwszy opublikowano materiał, który porównuje wyniki po 2 latach od interwencji. Potwierdzają one, że skuteczność leczenia udarów niedokrwiennych mózgu przy użyciu endowaskularnej trombektomii mechanicznej jest wyższa niż przy metodach klasycznych. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.