High Risk PCI przy wsparciu pompy Impella CP – opis przypadku

Na stronie internetowej Kardiologii Polskiej ukazał się opis zabiegu PCI wysokiego ryzyka przeprowadzonego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Skuteczną rewaskularyzację pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz tętnicy przedniej zstępującej z jednoczesną angioplastyką prawej tętnicy biodrowej zewnętrznej wykonano u pacjenta obciążonego niewydolnością serca i licznymi chorobami współistniejącymi. Podczas zabiegu zastosowano pompę Impella CP, której zadaniem jest wsparcie pracy lewej komory serca u trudnych pacjentów z objawami choroby wieńcowej. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przypadku przygotowanym przez dr n. med. Wojciech Balaka i wsp.