Lutowa edycja Newslettera Opsens

W lutowej edycji newslettera firmy Opsens znalazły się:
1) przypadek opisany przez Dr Ziad Ali ilustrujący rolę lokalizacji zmiany w sytuacji, kiedy wyniki FFR i innych badań nie są ze sobą zgodne;
2) najnowsze publikacje dotyczące wskaźników hemodynamicznych u pacjenta w spoczynku i bez wprowadzania w hiperemię;
3) wywiad z Prof. Keithem Oldroydem i prezenrtacja Dr Bernarda De Bruyne poświęcone stosowaniu wskaźnika DPR (ilorazu Pa/Pd) jako metody diagnozowania stopnia zwężenia naczynia w odniesieniu do FFR i iFR;
4) podsumowanie doniesień z TCT w tym z sesji lunchowej Opsens 4 marca i z najważniejszych wystąpień dot. FFR podczas całej konferencji.