Najnowsze wydanie Coronary Physiology Newsletter

Zapraszamy do lektury majowej edycji newslettera firmy Opsens Medical. Zamieszczono w niej materiał z dyskusji, w której udział wzięli profesor Adrian Banning z John Radcliffe University Hospital w Oksfordzie, profesor Thomas Engstrøm z Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz profesor Giuseppe Tarantini z Uniwersytetu w Padwie. Eksperci rozmawiali o ograniczeniach pomiarów FFR i iFR oraz o nowatorskich technologiach i wskaźnikach do oceny funkcjonalnej naczyń wieńcowych. Ponadto w aktualnym wydaniu znalazła się praca dr Stephane Fournier’a z Lausanne University Center Hospital w Szwajcarii pt.: „Podstawy FFR: jak ciśnienie może mierzyć przepływ”. Jak zawsze w newsletterze zebrano też najnowsze publikacje dotyczące badania przepływu w naczyniach oraz przedstawiono listę nadchodzących konferencji, podczas których będzie szansa zapoznać się z produktami firmy Opsens Medical przeznaczonymi do oceny funkcjonalnej naczyń.