Nowe doniesienia na temat badania SAFE

SAFE to prospektywne badanie wykonane w 13 ośrodkach we Francji, które miało na celu weryfikację skuteczności i bezpieczeństwa stosowania stentu modelującego przepływ krwi w naczyniach FRED w leczeniu pacjentów z tętniakami naczyń mózgowych. Spośród 103 pacjentów włączonych do badania, zamknięcie tętniaka z powodzeniem uzyskano u 98 osób. Po 12 miesiącach w 90 przypadkach przeprowadzono kontrolę.

 

 

Kluczowe wnioski po 12-miesięcznej obserwacji są następujące:

– Zaobserwowano wysoką skuteczność procedur zamknięcia tętniaka z użyciem stentu FRED.

– Zaobserwowano bardzo dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa zastosowania FRED – niski odsetek śmiertelności i powikłań.

– Leczenie tętniaków z zastosowaniem FRED wykazuje bardzo duży stopień bezpieczeństwa (zbliżony do zaprezentowanego w badaniu ATENA).

 

 

Wyniki badania w zakresie skuteczności stosowania FRED:

*Dotyczy 90 pacjentów poddanych ocenie anatomicznej po 12-miesięcznej obserwacji.

 

 

Wyniki badania w zakresie bezpieczeństwa stosowania FRED:

**Dotyczy 103 pacjentów włączonych do badania.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem badania SAFE.