Nowe doniesienia o badaniu nad WEB

WEB jest produktem szeroko przebadanym w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych z bardzo dobrymi wynikami zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa. Jednak ponieważ dotychczasowe analizy obejmowały głównie pacjentów z niepękniętymi tętniakami, w badaniu CLARYS skupiono się na przypadkach pękniętych tętniaków leczonych z użyciem WEB. Aby zweryfikować skuteczność urządzenia, poddano ocenie jego wpływ na minimalizację ryzyka występowania wczesnych (w okresie do 1 miesiąca) ponownych krwawień z leczonego tętniaka. Takie krwawienia nie miały miejsca u żadnego z pacjentów objętych badaniem. Jednocześnie zaobserwowano, że powikłania występujące w okresie 1 miesiąca od zabiegu nie wynikały z zastosowania WEB, co potwierdziło jego bezpieczeństwo w leczeniu pękniętych tętniaków.
Więcej o badaniu CLARIS można dowiedzieć się z rozmowy prof. Christopha Cognarda z prof. Laurentem Spelle’em.