Osłony RADPAD® w codziennej praktyce klinicznej – wyniki badania skuteczności

W pracowniach endowaskularnych lekarze przeprowadzają coraz bardziej skomplikowane zabiegi terapeutyczne u pacjentów wymagających leczenia z powodu niedrożności naczyń krwionośnych. Tendencja ta powoduje, że zwiększona jest ekspozycja operatorów na promieniowanie rentgenowskie zarówno bezpośrednie jak i rozproszone. O ile promieniowanie bezpośrednie z lampy skierowane jest głównie w pacjenta, to promieniowanie rozproszone działa przede wszystkim na operatora. Wśród lekarzy wykonujących zabiegi pod kontrolą fluoroskopii, pomimo stosowania standardowych środków ochronnych, zaobserwowano negatywne skutki zdrowotne ekspozycji na promieniowanie. Większa jest u nich częstość występowania lewostronnych nowotworów mózgu czy zaćmy.

 

Czym jest RADPAD®?

 
 
RADPAD® to lekkie, jednorazowe osłony, których zadaniem jest ochrona operatora przed promieniowaniem rozproszonym podczas zabiegów endowaskularnych. Wyposażone są w taśmę mocującą, która zapewnia stabilne ułożenie podczas zabiegu. Bizmut i antymon zawarte w produktach RADPAD® pochłaniają promieniowanie rentgenowskie i zamieniają je na energię cieplną. Właśnie dlatego zużyty RADPAD® nie stanowi radioaktywnego ani toksycznego materiału i może być utylizowany jak pozostałe odpady medyczne.
 

Czy RADPAD® jest skuteczny?

 
 
W 2017 roku Heart Center of the Academic Medical Center w Amsterdamie przeprowadziło badanie poświęcone RADPAD®, którego wyniki zostały opublikowane w „Circulation: Cardiovascular Interventions”.
 

Cel badania

Celem badania była ocena skuteczności RADPAD® w codziennej praktyce klinicznej podczas kardiologicznych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych endowaskularnie.
 

Metodologia

W randomizowanej, podwójnie ślepej próbie wzięło udział 766 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowaniu do procedur endowaskularnych w 3 wariantach:

– z wykorzystaniem RADPAD®,

– bez dodatkowych osłon,

– z wykorzystaniem imitacji dodatkowej osłony (placebo).

Podczas zabiegu mierzono przyjętą przez operatora dawkę promieniowania. Wykorzystano w tym celu dozymetry umieszczone na wysokości klatki piersiowej na zewnątrz ołowianego fartucha ochronnego. Porównywano zarówno dawkę promieniowania zarejestrowaną u operatora, jak i jej stosunek do dawki promieniowania, którą otrzymał pacjent podczas tego samego zabiegu.
 
Wyniki i wnioski

Badanie potwierdziło skuteczność działania osłon RADPAD®, które zredukowały ekspozycję operatora na promieniowanie o 20% w porównaniu do grupy, w której nie zastosowano żadnych dodatkowych barier. Natomiast o 44% mniejszą ekspozycję odnotowano w odniesieniu do procedur przeprowadzanych z imitacjami osłon (placebo). Na wynik ten wpłynęła zmniejszona ostrożność operatorów na promieniowanie biorąca się z przekonania o posiadaniu dodatkowej ochrony. Badacze podkreślili, że stosowanie RADPAD® w codziennej praktyce, jako uzupełnienie obecnie stosowanych środków ochronnych, jest w pełni uzasadnione.
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.