PCM na XI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Towarszystwa Chirurgii Naczyniowej

W dniach 3-5 października w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawienniczym odbędzie się XI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Wydarzenie to jest okazją do poszerzania wiedzy oraz wymiany doświadczeń także w zakresie wewnątrznaczyniowych metod rewaskularyzacyjnych. Rozwiązania z tego zakresu, które mamy w naszej ofercie będą Państwu przybliżać nas przedstawiciele. Zapraszamy na warsztaty zorganizowane w dniach 3-5 października oraz na nasze stoisko.