Pierwsze leczenie tętniaka o szerokiej szyi zlokalizowanego w obrębie bifurkacji naczyń z zastosowaniem techniki waffle-cone przy użyciu WEB

Raport przedstawia pierwsze doświadczenia z zastosowania techniki waffle-cone dostosowanej do urządzenia WEB w leczeniu tętniaka o szerokiej szyi zlokalizowanego u szczytu tętnicy podstawnej. Technika ta jest odpowiednia w sytuacjach, gdzie zastosowanie Y-stentowania lub innych metod jest ograniczone ze względów anatomicznych. W opisanym przypadku o wyborze metody zdecydowały: mały rozmiar obu tętnic tylnych mózgu oraz lokalizacja ich odgałęzień na poziomie szyi tętniaka. Główną zaletą wybranego rozwiązania było to, że oba użyte do leczenia produkty mają kontrolowane systemy odłączania i są od siebie w pełni niezależne. Zgodnie z wiedzą operatorów technika ta nie była wcześniej wykazywana, a metoda leczenia jest opisywana w literaturze po raz pierwszy.
Zapraszamy do lektury pełnego case raportu.