Pomiar FFR po zabiegach PCI

W aktualnym wydaniu FFR Newsletter przedstawione zostały dwa opisy przypadków, które potwierdzają duże znaczenie wykonywania pomiaru FFR po zabiegach PCI z implantacją stentu. Ponadto znaleźć w nim można wywiad z dr Nilsem Johnsonem oraz prezentację dr Mortona Kerna o wartości pomiaru FFR po procedurach PCI a w szczególności o tym, dlaczego nie zawsze wynosi ona 1,0.