Poznaliśmy szczegóły badania Diab8

Jest to pierwsza próba porównania rezultatów zastosowania stentu uwalniającego sirolimus, dla którego nośnikiem nie jest polimer, z produktem uznawanym obecnie za złoty standard w stentowaniu naczyń wieńcowych.
Badanie przeprowadzone zostanie w 55 ośrodkach i obejmie swoim zasięgiem ponad 3000 pacjentów. Jego koordynatorem jest profesor Antonio Colombo ze szpitala San Raffaele w Mediolanie.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami badania.