Przegląd badań klinicznych dotyczących endoprotezy stawu kolanowego Endo-Model®

Zebrano i podsumowano najważniejsze artykuły z lat 1996 – 2016, dotyczące badań nad endoprotezą kolanową Endo-Model® firmy Waldemar Link GmbH & Co KG. Opracowanie pozwala porównać wyniki prac, dzięki zestawieniu ze sobą wskaźników otrzymywanych w różnych badaniach.

Zapraszamy do lektury.