Publikacja Prof. W. Poncyljusza porównującą skuteczność Hydro Coil i MicroPlex w zamykaniu niepękniętych tętniaków mózgu w 12-to miesięcznej obserwacji

W European Journal of Radiology opublikowano pracę prof. dr hab. n. med. Wojciecha Poncyljusza dotyczącą efektów leczenia niepękniętych tętniaków naczyń mózgowych przy użyciu spiral platynowych i pokrywanych produkowanych przez jednego z naszych dostawców, firmę Microvention. Przeprowadzono randomizowane badanie, w którym całkowite wyłączenie tętniaków po wszczepieniu spiral pokrywanych Hydro Coil zaobserwowano u 84% pacjentów. Odpowiednio w grupie kontrolnej, gdzie zastosowano leczenie spiralami platynowymi MicroPlex Coils uzyskano wynik 76,1% skutecznych zabiegów. W obu grupach wyniki potwierdzone zostały w badaniu angiograficznym po 12 miesiącach od implantacji spiral. Dodatkowo autor publikacji zwraca uwagę na niższą ilość zużytych spiral pokrywanych hydrożelem (średnio 5,04 sztuk) w porównaniu do spiral platynowych (6,93 sztuki). Zapraszamy do lektury artykułu.