Retrospektywna analiza w zakresie stosowania stentów typu flow divert

Na stronie internetowej czasopisma Neurosurgery opublikowano wyniki retrospektywnej analizy porównującej zastosowanie stentów typu flow divert: Pipeline i FRED pod kątem ich skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu pacjentów z tętniakami naczyń mózgowych.
Zapraszamy do zapoznania się z analizą.