Szersze korzyści dla zdrowia pacjenta zaobserwowane przy stosowaniu pompy Impella podczas zabiegów HRPCI

Najnowsze wyniki badań potwierdzają, że zastosowanie systemu Impella jako wsparcia pracy lewej komory serca podczas endowaskularnych zabiegów kardiologicznych wysokiego ryzyka (High Risk PCI – HRPCI) zmniejsza ryzyko występowania pozabiegowej ostrej niewydolności nerek (Acute Kidney Injury – AKI).
 

Występowanie ostrej niewydolności nerek u pacjentów HRPCI

 
 
Procedurom HRPCI poddawani są pacjenci ze skomplikowanymi problemami naczyniowymi (chorobami wielonaczyniowymi lub w obrębie pnia lewej tętnicy wieńcowej, obniżoną frakcją wyrzutową), które wymagają interwencji terapeutycznej. Dodatkowo chorzy definiowani są jako trudni między innymi z powodu podeszłego wieku czy chorób współistniejących (np. niewydolności serca, cukrzycy, zawału w wywiadzie, choroby naczyń obwodowych, dysfunkcji nerek).
Jedną z konsekwencji niskiej frakcji wyrzutowej i złego stanu hemodynamicznego w przebiegu choroby wieńcowej może być uszkodzenie narządów w mechanizmie hipoperfuzji, na które w przypadku zabiegów HRPCI szczególnie narażone są nerki. Wynika to z długiego czasu trwania tego typu procedur i dużych dawek kontrastu podawanego pacjentowi. Zwiększone narażenie nerek dotyczy zarówno osób z prawidłową czynnością tego narządu jak i chorych z przewlekłą niewydolnością.
 

Rola pompy Impella przy zabiegach HRPCI

 
 
Podstawowym celem stosowania pompy Impella jest wsparcie pracy lewej komory serca podczas endowaskularnych procedur kardiologicznych, w szczególności zabiegów wysokiego ryzyka. Umieszczony w lewej komorze serca cewnik pobiera z niej krew i przepompowuje do aorty. Dzięki temu odpowiednia objętość krwi dostarczana jest do narządów przy mniejszym obciążeniu serca. Tym samym pompa Impella z jednej strony pozwala sercu na regenerację, a z drugiej zabezpiecza odpowiednią podaż krwi z tlenem i składnikami odżywczymi do pozostałych narządów zapobiegając ich uszkodzeniu.
 

Wyniki badań potwierdzają działanie pompy Impella w zapobieganiu AKI

 
 
Zastosowanie wsparcia pompą Impella chroni pacjentów przed wystąpieniem ostrej niewydolności nerek podczas zabiegów HRPCI dzięki obniżeniu hipoperfuzji niezależnie od współistniejącej chronicznej niewydolności nerek czy obniżonej frakcji wyrzutowej. W badaniu obejmującym 230 pacjentów AKI wystąpiła u 5,2% w grupie leczonych z użyciem pompy Impella oraz u 27,8% w grupie bez wsparcia podczas procedury. Szczegółowe informacje o tym i innych badaniach znajdują się w prezentacji dr Michaela Flaherty przedstawionej podczas kongresu TCT 2018.