Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków mózgu z użyciem stentów – analiza kliniczna i angiograficzna

W artykule przedstawiono porównanie klinicznych i angiograficznych wyników leczenia tętniaków mózgu z użyciem stentów Neuroform (NEU), Enterprise (EP) i Low-Visualized Intraluminal Support (LVIS / LVIS Jr).

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy.