Wykorzystanie pompy Impella w nowatorskim zabiegu w Bydgoszczy

Pompa Impella jako urządzenie czasowo wspomagające pracę lewej komory serca pozwala na przeprowadzenie zabiegów endowaskularnych u pacjentów z niewydolnością serca.

Jeden z takich zabiegów odbył się niedawno w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy i można o nim przeczytać tutaj.