Wyniki badania GREAT dla spirali pokrywanych hydrożelem

Podczas konferencji International Stroke Conference w Houston firma MicroVention, Inc. ogłosiła wstępne wyniki wieloośrodkowego badania GREAT (German Randomized Endovascular Aneurysm Trial). Do badania włączonych zostało 513 pacjentów z 22 ośrodków we Francji i Niemczech. Porównywano w nim skuteczność leczenia metodą endowaskularną z użyciem nie mniej niż 50% spirali pokrytych hydrożelem tętniaków pękniętych i niepękniętych (w rozmiarach od 4-12 mm).  Zaprezentowane wyniki pokazują, że spirale z hydrożelem wykazują lepszy efekt embolizacyjny w porównaniu do spiral platynowych. Potwierdzono także, że występowanie niepożądanych powikłań po zabiegach z użyciem spirali z hydrożelem jest rzadsze niż przy spiralach platynowych (niepokrywanych). Publikacja pełnego badania planowana jest na czerwiec tego roku.

 

Więcej na ten temat można przeczytać poniżej:

1. http://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/isc/63401

2. http://www.healio.com/cardiac-vascular-intervention/cerebrovascular/news/online/%7Be03de68c-af43-49ec-8755-482c4efa5078%7D/embolization-with-hydrogel-coils-may-reduce-adverse-events-in-endovascular-treatment-of-intracranial-aneurysm