Wyniki badania HEAT w 12-24 miesięcznej obserwacji

Podczas tegorocznego XV zjazdu SNIS (Society of Neurointerventional Surgery) zaprezentowane zostały wyniki wieloośrodkowego badania HEAT. Celem badania było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pacjentów z tętniakami wewnątrzczaszkowymi z użyciem spiral hydrożelowych drugiej generacji (HydroCoils MicroVention) i  spiral platynowych (Bare Platinum Coils). HEAT było randomizowaną, kontrolowaną próbą, która obejmowała 600 pacjentów z 46 ośrodków w USA i Kanadzie.
 
W badaniu wykazano wyższą skuteczność w embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych w zabiegach z użyciem spiral z hydrożelem w 12-24 miesięcznej obserwacji.
 

1. Wysoka skuteczność spiral hydrożelowych – zastosowanie spiral HydroCoils znacząco (p<.001) zmniejszyło wskaźnik rekanalizacji tętniaków tzw. recanalization rate (4,4% vs 15,4% dla  spiral platynowych BPC) w tętniakach o wielkości od 3 do 14 mm.

2. Szybsze wykrzepianie tętniaków, w leczeniu których użyto spiral hydrożelowych.

3. Lepszy efekt wypełnienia tętniaka – przy użyciu mniejszej liczby krótszych spiral hydrożelowych w porównaniu do standardowych spiral platynowych.

4. Porównywalne bezpieczeństwo obu rodzajów produktów.

Spirale hydrożelowe nie wykazały znaczących różnic w występowaniu działań niepożądanych w porównaniu ze spiralami platynowymi BPC.

 

Powyższe obserwacje są spójne z niedawno opublikowanym badaniem europejskim GREAT, w którym dodatkowo wykazano statystycznie istotne (p <.005) zmniejszenie o 8,4% odsetka zdarzeń niepożądanych (mierzonych angiograficznie i obserwowanych klinicznie) u pacjentów z małymi i średnimi tętniakami wewnątrzczaszkowymi leczonymi spiralami hydrożelowymi w porównaniu do pacjentów leczonych spiralami platynowymi.
 
Więcej szczegółów znajdą Państwo w prezentacji doktora Bernarda Bendoksa