Zabieg z zastosowaniem systemu AngioJet w zatorowości płucnej

W dniu 17.02.2015 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie dr n. med. Paweł Latacz wykonał zabieg udrożnienia prawej tętnicy płucnej u 31- latka z obustronną submasywną zatorowością płucną. Dotychczasowe leczenie fibrynolityczne okazało się skuteczne tylko po stronie lewej. Prawa tętnica płucna, pomimo podawania leków, nadal była w odcinku proksymalnym zajęta przez skrzeplinę powodującą amputację dolnej części prawego płata w obrazie RTG. Po 2 minutach pracy cewnika AngioJet PE większość skrzepliny usunięto oraz uzyskano poprawę ukrwienia całego prawego płuca. Objawy zatorowości płucnej ustąpiły całkowicie, a pacjent w stanie ogólnym dobrym został wypisany ze szpitala.

 

AJ stan wyjściowy                             AJ po zabiegu

            Obraz stanu wyjściowego                                                          Obraz po użyciu cewnika AngioJet PE