Zastosowanie mikrocewnika Swift Ninja do embolizacji przecieków po implantacji stent graftów AAA

Zaopatrzenie przecieków okołoprotezowych po implantacji stent graftu do tętniaka aorty brzusznej nadal stanowi duże wyzwanie w chirurgii naczyniowej. Przedstawiamy Państwu dwa przypadki, w których wykonano z powodzeniem embolizację przecieków typu II z tętnicy lędźwiowej. Zabiegi wykonano z dostępu przez tętnicę pęcherzyka żółciowego z wykorzystaniem sterowalnego mikrocewnika Swift Ninja produkcji firmy Merit Medical Systems Inc. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.