CRE8Evo

CRE8EVO to stent wieńcowy uwalniający Syrolimus, bez polimeru, pokryty warstwą Carbofilm przyspieszającą gojenie i endotelizację.

Stent rekomendowany jest u pacjentów chorujących na cukrzycę. Wyniki badania SUGAR wykazują, że u pacjentów po wszczepieniu stentu CRE8Evo odnotowano mniejszy odsetek zgonów z przyczyn sercowych (cardiac death),  ponownych zawałów (target vessel myocardial infraction) i incydentów związanych z naczyniem poddanym wcześniej interwencji (TLF).

Komfort pracy i bezpieczeństwo

Lepszy komfort pracy zapewnia nowoczesna, przemyślana architektura stentu i nowy system dostawczy w połączeniu z balonem wysokociśnieniowym. Stent posiada markery umożliwiające prawidłowe jego pozycjonowanie co daje komfort i pewność prawidłowego wykonywania zabiegu w technikach  dwustentowych i bifurkacjach.

Skuteczność i efektywność

Wysoka siła radialna w połączeniu z Amphilimus Formulation i powłoką BIS gwarantuje długoterminowy efekt leczenia/ terapii. Brak polimeru i powłoka z węgla pasywnego (BIS), prowadzi do efektywnej i szybkiej endotelizacji naczynia po implantacji stentu, co umożliwia skrócenie terapii przeciwzakrzepowej i przeciwpłytkowej (DAPT). Optymalna siła radialna – 1,48 atm (21,76 PSI) zapewnia dobre podparcie naczynia przez stent przy zachowaniu naturalnych dla naczynia warunków fizjologicznych.

https://procardia.pl/wp-content/uploads/2023/04/for-doctors-1.jpg
Strona dostępna jest tylko dla lekarzy
opuść stronę