Endomodel – skuteczne rozwiązanie dla trudnych pacjentów w trudnych czasach

W dobie zwiększonego ryzyka związanego z wirusem COVID19 najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz komfort Zespołu i pacjenta. Dlatego warto korzystać z rozwiązań, które dają pewne i długotrwałe efekty leczenia oraz skracają czas zabiegu. Takim rozwiązaniem jest właśnie rotacyjna endoproteza zawiasowa Endomodel firmy Waldemar Link.

 

Endomodel używany jest od ponad 40 lat. Wieloletnie obserwacje oraz badania kliniczne endoprotezy potwierdzają jej skuteczność i wytrzymałość. Nawet po 15 latach przeżycie protezy wynosi 98.5%1.

 

Metoda implantacji jest szybka i prosta. Endomodel stosowany jest zarówno w przypadkach pierwotnych jak i rewizyjnych. Wiodące światowe ośrodki ortopedyczne (np. Helios Endo Klinik) zalecają Endomodel do jednoetapowych rewizji septycznych.

 

Zapoznaj się z opiniami specjalistów ortopedii z całego świata na temat leczenia pacjentów z wykorzystaniem endoprotezy Endomodel.

 

 

1* Mavrodontidis et al., Application of the Endomodel Rotating Hinge Knee Prosthesis for Knee Osteoarthritis, Journal of surgical orthopaedic advances, 2008