Diamondback 360 CSI

System orbitalnej aterektomii wieńcowej (OAS) Diamondback 360 firmy Cardiovascluar Systems INC., to system oparty na cewniku z diamentową koroną, który przeznaczony jest do redukcji blaszki miażdżycowej u pacjentów z silnie uwapnionymi zmianami w tętnicach wieńcowych.

Aterektomia orbitalna działa w dwóch mechanizmach: zdzierania / szlifowania powierzchniowego wapna oraz dzięki działaniu sił pulsacyjnych rozbijania uwapnionych zmian w środkowej warstwie ściany naczynia powodując ich pękanie. Dzięki temu możliwe jest przywrócenie podatności ścian naczynia na kurczenie i rozciąganie się. System aterektomi orbitalnej można stosować w naczyniach o średnicy referencyjnej od 2,5 do 4,0 mm.

System OAS składa się z urządzenia z cewnikiem i koroną (OAD) Diamondback 360, pompy elektrycznej zapewniającej napęd i podającej roztwór soli fizjologicznej, prowadnika wieńcowego CSI ViperWire Advance™ oraz środka smarującego CSI ViperSlide™.

Skuteczność i bezpieczeństwo

Użycie Diamondback 360  to duża szansa na przywrócenie naczyniu jego naturalnej podatności do kurczenia i rozkurczania się dzięki podwójnemu mechanizmowi działania (siły tnące i pulsacyjne). Badanie ORBIT II wykazało, że system orbitalnej aterektomii wieńcowej (OAS) Diamondback 360 jest klinicznie bezpieczny i skuteczny pod względem redukcji blaszki miażdżycowej i ułatwiania dostarczenia stentów w silnie uwapnionych zmianach w tętnicach wieńcowych jednocześnie zmniejszając ryzyko powikłań (dostarczenie stentu zakończone było sukcesem w 97,7%).

Możliwa oszczędność czasu i kosztów

Korzyści ekonomiczne wynikają z krótkiego czasu hospitalizacji pacjentów oraz niskiego wskaźnika rewaskularyzacji. Na oszczędność czasu wpływa łatwość w pokonywaniu krętych, ciasnych i silnie uwapnionych zmian oraz brak konieczności wymiany prowadnika na inny/workhorse po wykonaniu aterektomii orbitalnej, można dokończyć zabieg na tym prowadniku.

Łatwość i przyjazność użytkowania

Do każdego zabiegu wykorzystywany jest ten sam zestaw a jego przygotowanie zajmuje około 2 minuty. System nie wymaga regulowania prędkości obrotów, gwarantuje solidne podparcie i pewność prowadzenia kolejnych sprzętów.

https://procardia.pl/wp-content/uploads/2023/04/for-doctors-1.jpg
Strona dostępna jest tylko dla lekarzy
opuść stronę