Megasystem-C

Megasystem-C ma szerokie zastosowanie w chirurgii rekonstrukcyjnej oraz onkologicznej. Modularność systemu pozwala zarówno na częściową wymianę kości w proksymalnym i dystalnym rejonie kości udowej, proksymalnym rejonie kości piszczelowej, jak również całkowitą wymianę kości udowej. Od wielu lat jest z powodzeniem stosowany przez specjalistów z zakresu ortopedii.

https://procardia.pl/wp-content/uploads/2023/04/for-doctors-1.jpg
Strona dostępna jest tylko dla lekarzy
opuść stronę