Polityka prywatności

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ KORESPONDENCJĄ MAILOWĄ

Niniejszym informujemy, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem danych osobowych udostępnionych w  korespondencji prowadzonej z Procardia Medical jest ProCardia Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000174150 posiadająca REGON: 015560894, NIP: 951-208- 64-52. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w korespondencji podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: dane.osobowe@procardia.pl

Kontakt
ProCardia Medical sp. z o.o.
Rtm. W. Pileckiego 63
02-781 Warszawa
info@procardia.pl
22 409 43 90